Provinciaal Steunpunt Duaal Leren West-Vlaanderen

Campagnemateriaal 2023-2024

Download hier onze affiche voor scholen of onze sticker voor leerwerkplekken.

Bouwbedrijven met een erkenning kunnen HERAS-doeken krijgen om nieuwe leerlingen aan te trekken. Mail ons!

Filmpje "duaal leren voor ouders"