Provinciaal Steunpunt Duaal Leren West-Vlaanderen

Het aanbieden van een duale opleiding kan je onderneming heel wat voordelen bieden! 

We sommen graag de 10 belangrijkste voordelen op:  


 1. Op korte termijn: in tegenstelling tot stages van enkele weken, is de leerling nu in de meeste gevallen 3 dagen per week gedurende heel het schooljaar in je bedrijf. Deze intensieve samenwerking zorgt er voor dat de inzet van de leerling op de werkvloer meer opbrengt dan de kosten van de opleiding. 
 2. Op langere termijn: de duale opleiding is een goeie screeningperiode voor de skills van een leerling maar ook voor het functioneren binnen het team. Je spaart zo dure selectieproeven uit bij de aanwerving. Op het einde van de duale opleiding weet je al of de leerling een goeie match zal zijn met je bedrijf en je team. 
 3. Je hebt je toekomstige werknemer al een heel jaar kunnen opleiden voor de job! Je kan de leerling dus quasi onmiddellijk inzetten op de werkvloer. 
 4. Het bedrijf kan haar kennis en passie doorgeven.

  Ook de know-how van ervaren werknemers wordt zo doorgegeven binnen het bedrijf

 5. Als duale werkplek neem je een maatschappelijke verantwoordelijkheid in de opleiding van jongeren en heb je een voorbeeldfunctie binnen de sector. 
 6. Als duale werkplek werk je aan een positieve beeldvorming naar de omgeving, meer naamsbekendheid en een betere reputatie. 
 7. Een duale leerling op de werkvloer kan de opleidingscultuur binnen het bedrijf een boost geven. 
 8. De opleiding die je aanbiedt is automatisch beter afgestemd op de arbeidsmarkt en bereidt de leerling voor op een mogelijke job binnen uw bedrijf. De leerling zal vaardigheden verwerven die ze moeilijker op de schoolbanken kunnen leren. 
 9. Je werkt nauw samen met een school/opleidingscentrum uit de buurt. Deze samenwerking kan en zal ongetwijfeld nog heel wat meer voordelen en nieuwe initiatieven opleveren. 
 10. Duaal leren verkleint de praktijkschok van school naar werk waardoor de uitvloeiing in de eerste 5 jaar tegen wordt gegaan. 

           

          Van een WIN-WIN gesproken!

          Bijna 3.000 leerlingen doen aan duaal leren, dat cijfer moet nog omhoog vindt minister van Werk Jo Brouns: "Scholen en bedrijven rond de tafel"


          Lees het artikel op: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/01/23/cijfers-duaal-leren/

          FAQ

          Welke overeenkomst moet ik sluiten met de leerling/cursist?

          Wulknen deal moe k sluten?

          Voor het secundair onderwijs

           Voor het volwassenonderwijs

          Hoeveel bedraagt de leervergoeding voor de leerling/cursist?

          Wa verdient nen dualen?

          Je kan alle nodige informatie vinden in de infofiche.

          Ontvang ik een vergoeding als ik als onderneming duaal leren aanbiedt? Overzicht van de incentives.

          Wa krig k als boas?

          Als onderneming krijg je onder bepaalde voorwaarden incentives als je leerlingen in een alternerende opleiding helpt opleiden. Dit wordt de ‘premie kwalificerend werkplekleren’ genoemd. Voor alle info kan je hier terecht.

          Wie betaalt de verplaatsingskosten?

          Wie betoalt den transpor?

          Openbaar vervoer

          • de onderneming moet bijdragen in de verplaatsingskosten voor woon-werkverkeer van de leerling als de leerling meer dan 5 km reist. 
          • Voor tram, bus en metro schommelt de bijdrage rond 75% van de werkelijke vervoerprijs. 
          • Voor de trein betaalt de werkgever 60% van een sociaal NMBS-abonnement (heen en terug). Die bijdrage heeft geen invloed op de kinderbijslag (groeipakket). 

           

          Eigen vervoer

          • voor vergoeding van woon-werkverkeer met privévervoer wordt gekeken naar de CAO van de sector waarin de leerling wordt opgeleid. 

          Wie staat in voor de ongevallenverzekering?

          Wie doet er de verzekeringe?

          • Wanneer de leerling onder een stageovereenkomst (SAO) presteert, zorgt de school voor de ongevallenverzekering.
          • Is de leerling een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) aangegaan, dient het bedrijf deze verzekering af te sluiten. 

          Wie zorgt voor de aankoop van werkmateriaal en dergelijke?

          Wie kwopt er t gerief?

          Voor de aanschaf van werkmateriaal worden er duidelijke afspraken gemaakt tussen de school en de onderneming. Meestal heeft de leerling/cursist al een basispakket werkmateriaal aangekocht via de school en dan kan dat meestal worden gebruikt. Extra materialen worden voorzien door de onderneming. Die materialen blijven dan wel eigendom van de onderneming. De leerling ondertekent jaarlijks een verklaring waaruit blijkt dat hij/zij eigen materiaal wil gebruiken en in welke mate dat het geval is. 

          Hoeveel leerlingen mag ik tergelijkertijd opleiden?

          Oeveel duale mag met ne kji ipleren?

          U mag nooit meer leerlingen tegelijkertijd opleiden dan dat er werknemers in uw onderneming zijn! Als u geen werknemers in dienst heeft, dan mag u maximum één jongere tegelijkertijd opleiden.  

           

          Bovendien werd per sectoraal partnerschap afgesproken hoeveel leerlingen één mentor gelijktijdig mag opleiden. Raadpleeg hier de afspraken voor jouw sector of neem contact op met je sectorconsulent

          Hoe vind ik leerlingen?

          Oe vinnek die gasten?

          Zoek je een jongere om op te leiden in je onderneming?

          • Zet je werkplek in de kijker in het digitale loket werkplekduaal.be zodat leerlingen deze gemakkelijk terugvinden (op www.duaalleren.vlaanderen). 
          • Contacteer een West-Vlaamse school via het kaartje of de database op de homepage.
          • Contacteer een school in je buurt die de opleiding aanbiedt voor het beroep waarin jij actief bent. Je vindt alle scholen die duale opleidingen aanbieden  hier.

          Mag een leerling nog een vakantiejob of studentenarbeid doen als hij een duale opleiding volgt?

          Oe zit da met die vakantiejobs?

          In principe mag de leerling GEEN studentenovereenkomst afsluiten in de onderneming waar hij de duale opleiding volgt! Het kan enkel in juli en augustus op voorwaarde dat de overeenkomst duaal leren dan is geschorst.

           

          Studentenarbeid voor minderjarige leerlingen is enkel mogelijk in periodes waarbij de overeenkomst is geschorst. Tijdens schoolweken kan een minderjarige leerling die nog geen 38 uur werd opgeleid enkel nog voor de resterende uren studentenarbeid uitvoeren.

           

          Alle gedetailleerde info over studentenovereenkomsten tijdens duaal leren vind je hier.