Provinciaal Steunpunt Duaal Leren West-Vlaanderen

Over ons

Provinciaal Steunpunt Duaal Leren West-Vlaanderen

Het kernteam

Maak kennis met de mensen achter PSDL West-Vlaanderen

Wim Debyser

Coördinator

RTC West-Vlaanderen

Joke Vanhoorne

Beleidsmedewerker onderwijs

Provincie West-Vlaanderen

Nick Vanwalleghem

Stafmedewerker

POM West-Vlaanderen

Luc De Ketelaere

Werkplekbegeleider Duaal Leren

DWSE

Koen Stassen

Pedagogisch begeleider

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Mathieu De Boever

Pedagogisch begeleider

GO! Onderwijs Vlaanderen

Julie Strubbe

Deskundige Onderwijs

Provincie West-Vlaanderen

Sammy Decoene

Directeur

RTC West-Vlaanderen

Dashboard en Radarduaal


 • Radarduaal: Wil je weten hoeveel erkende werkplekken er zijn voor een opleiding in je regio? Ben je benieuwd naar de impact van bijkomende lesplaatsen op het aanbod? ‘Radarduaal’ geeft je het antwoord.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond duaal leren in West-Vlaanderen? 

Onze strategische doelstellingen

Het Provinciaal Steunpunt Duaal Leren (PSDL) streeft volgende zes strategische doelstellingen na: 

 1. Instroom verhogen
 2. Verhoogde kwalitatieve uitstroom
 3. Divers & kwaliteitsvol aanbod
 4. Erkenning als volwaardige onderwijsvorm
 5. Ondersteuning aanbieden
 6. Profilering steunpunt

Onze visie

Het Provinciaal Steunpunt Duaal Leren (PSDL) zal tal van acties ondernemen om bovenstaande zes strategische doelstellingen te bereiken. 

Daartoe werd een visietekst ontwikkeld die handelt vanuit vier krachtlijnen: 


 1. Campagneontwikkeling: het PSDL wil campagnes uitwerken om het imago van duaal leren te verbeteren en duale opleidingen zichtbaarder te maken.  
 2. Operationeel onderzoek: het operationeel onderzoek is erop gericht nieuw aanbod te ondersteunen, knelpunten en witte vlekken te ontdekken om zo tot nieuw, bijkomend initiatief te kunnen komen 
 3. Pool van expertise: het is de bedoeling een pool van expertise te ontwikkelen waar scholen en bedrijven (bv. voor trajectbegeleiding) beroep op kunnen doen 
 4. Vorming en kennisdeling: vanuit het PSDL wil men werk maken van vorming, training en opleiding.  Wil je de volledige visietekst van PSDL bekijken? Klik hier.